PA 66 (Naylon 66), poliamid olarak sınıflandırılan sentetik bir polimerdir. Monomer olarak bilinen ve bu durumda iki bileşikten türetilen tekrar eden birimlerden oluşur: hekzametilendiamin (HMDA) ve adipik asit. Bu iki monomerin kombinasyonu, bir polikondensasyon reaksiyonu yoluyla Naylon 66'nın oluşumuyla sonuçlanır. Bu reaksiyon, monomerler uzun zincirli bir polimer yapısı oluşturmak için birbirine bağlanırken su moleküllerinin ortadan kaldırılmasını içerir.

PA66'nın Özellikleri:

1. Mekanik Mukavemet: Polimer zincirindeki amin ve asit fonksiyonel gruplarının alternatif düzenlemesi, zincirler arasındaki güçlü hidrojen bağına katkıda bulunur. Bu da yüksek gerilme mukavemeti, tokluk ve sertlik gibi mükemmel mekanik özelliklerle sonuçlanır.

2. Termal Kararlılık: Polimer zincirindeki amid gruplarının varlığı nispeten yüksek bir erime noktasına ve iyi bir termal stabiliteye yol açar. PA66 yüksek sıcaklıklarda özelliklerini koruyabilir, bu da yüksek sıcaklıklı ortamlardaki uygulamalar için çok önemlidir.

3. Aşınma Direnci: PA66, polimer zincirlerinin düzenli dizilimi nedeniyle kristal bir yapıya sahiptir. Bu kristallik, mukavemet ve sertliğinin yanı sıra aşınmaya karşı direncine de katkıda bulunur.

4. Kimyasal Direnç: Polimer yapısındaki amid grupları birçok kimyasala, yağa ve solvente karşı direnç sağlayarak PA66'yı çeşitli maddelere maruz kalma olasılığı olan uygulamalar için uygun hale getirir.

5. Boyutsal Kararlılık: Naylon polimerler nemi emme eğilimleriyle bilinirken, PA66 diğer naylon türlerine kıyasla daha düşük nem emilimi sergiler. Bu özellik, değişen nem koşulları altında boyutsal kararlılığına katkıda bulunur.

6. Elektrik Yalıtımı: İyi elektriksel yalıtım özelliklerine sahiptir, bu da onu çeşitli elektrikli ve elektronik bileşenler için uygun hale getirir.

7. Kolay İşleme: PA66, çeşitli üretim teknikleri kullanılarak kolayca kalıplanabilir, ekstrüde edilebilir ve üretilebilir.

PA66 %30 GF:

Bu kompozit, PA66'nın özelliklerini cam elyafların sağladığı gelişmiş mekanik ve termal özelliklerle birleştirir.

PA66 %30 GF'nin Özellikleri:

Artırılmış Mukavemet: 30 cam elyaf takviyesinin eklenmesi, PA66'nın gerilme mukavemetini, eğilme mukavemetini ve darbe direncini önemli ölçüde artırır.

Geliştirilmiş Sertlik: Cam elyaflar PA66 matrisine daha fazla sertlik sağlayarak yük altında deformasyona karşı gelişmiş sertlik ve direnç sağlar.

Termal Kararlılık: Cam elyaflar kompozitin termal stabilitesini artırarak yüksek sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korumasını sağlar.